کارگاه اتصالات خمشی تیر به ستون فولادی پر شده با بتن
زمان برگزاری: 8 بهمن ماه 96
تهران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
مهندس مجید لطیفی
مهندس حمید محمدی