بازدید کارشناسان بخش نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت فولاد ماشین نکا به منظور بررسی پیشرفت پروژه طراحی و ساخت خط تولید لوله و پروفیل . پیشرفت کار مطابق با برنامه بوده و 95 درصد از کار به پایان رسیده است و در یک ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.