بازدید دکتر معتمدزادگان رئیس پارک علم و فناوری استان مازندران از شرکت دانش بنیان صنعتی فولاد ماشین نکا