با توجه به توسعه توان و فعالیت های صادراتی مجموعه فولاد ماشین، این شرکت به عنوان چهارمین شرکت صادراتی در بین شرکت های دانش بنیان معرفی شد.