شرکت فولاد ماشین در دومین کنفرانس سازه و فولاد شرکت و از کتاب راهنمای طراحی مقاطع فولادی پر شده با بتن رونمایی کرد.
کنفرانس فولاد

کنفرانس فولاد
کنفرانس فولاد

کنفرانس فولاد