خط مشی کیفیت استانداردهای ISO 9001:2008و ISO 18001:2007
مأموریت شرکت ما، تولید لوله درز جوش منطبق با نیازمندی های مشتریان با استفاده از سیستمهای مدیریت کیفیت مدون شده ISO 9001:2008 وISO 18001:2007 و بهبود مداوم اثربخشی آن می باشد.
اهداف شرکت عبارتند از:
 • برآورده نمودن نیازمندی های مشتریان و افزایش میزان رضایت آنان
 • افزایش میزان تولید / ارائه خدمات و کسب درآمد معقول
 • ارتقاء سطح شایستگی کارکنان از طریق آموزش
 • کاهش ضایعات در جهت حرکت به سوی رساندن آن به حد مطلوب
 • افزایش سطح سلامت و ایمنی پرسنل
 • کاهش ضریب و شدت حادثه
 
شرکت با استفاده از راه کارهای زیر به این اهداف دست خواهد یافت:
 • افزایش سطح کیفیت محصولات
 • ایجاد تحولی در عرصه صنعت کشور و تولید محصولی جدید، متناسب با نیازهای امروز جامعه
 • افزایش نیروهای متخصص
 • افزایش سطح تکنولوژی
 • بررسی نیازهای جامعه
 • تحویل به موقع محصول / خدمت مطابق تعهدات
 • حذف یا کاهش عوامل زیان آور محیط کار
 • افزایش سطح ایمنی ماشین آلات و تجهیزات
بدیهی است اهداف فوق الذکر در سایه تلاش و همکاری کلیه همکاران محترم و رشد بالنده علمی و تدبیر گروهی حاصل خواهد شد. فلذا اطمینان دارم که کلیه همکاران با اجرای سیستم مدون شده و بهره گیری از آموزش ها، شرکت را در نیل به اهداف یاری خواهند نمود.
این جانب ضمن اختصاص منابع لازم و با اعتقاد به سیستمهای مدیریت کیفیت مدون شده، اثربخشی را بازنگری و بهبود مداوم آن را سرلوحه کار خود قرار خواهم داد.
 
مجید لطیفی