گالری سوله
تمامی پروژه ها بصورت EPC می باشد(طراحی، تامین مواد، ساخت و نصب)


گالری اسکلت
اجرای پروژه های مختلف در حوزه سازه و اسکلت فولادی


گالری مراحل تولید
مراحل ساخت لوله و پروفیل فولادی در شرکت فولاد ماشین


گالری جهانی
نمونه ابرسازه های اجرایی با استفاده از مقاطع ساختمانی توخالی