اتصال ConXL برای دستیابی به اتصالی محکم و مطمئن، با حذف جوش های کارگاهی و نصب آسان، طراحی و ارائه شده است که یک اتصال خمشی تیر بال پهن فولادی به ستون قوطی نورد شده با باکس ساخته شده از ورق است. کالر، قطعه ی پیرامونی اصلی این اتصال است که شامل بال و جان فولادی است که از قبل در کارخانه به بالهای تیر جوش شده است (جوش شیاری با نفوذ کامل)، به صورت استاندارد و با شیوۀ فورج تولید می شود. تیرها در این روش با یک جفت فلنج اتصال (مطابق شکل زير) به آن وصل می شود.
اتصال conXL
 
وظیفه ی انتقال نیروها بر عهده این قطعه است. فلنج اتصال که در بالا و پایین به تیر جوش می شود و توسط بولت به کالر متصل می گردد نیز با همان شیوه فورج تولید می گردد. این اتصال برای قاب های خمشی متوسط و ویژه کاربرد دارد.
مشاهده اطلاعات بیشتر
نصب اتصال conXL
اتصال فوق مدرن conXL
طریقه نصب کولار و فلنج