یکی از مهم ترین کاربردهای مقاطع HSS، در سازه‌های دارای ستون فولادی پر شده با بتن (CFT) می‌باشد. یکی از موانع اصلی توسعه مصرف مقاطع HSS ، شناخت ناکافی جامعه مهندسی کشور درباره طراحی، ساخت و اجرای سازه های فولادی با مقاطع CFT است. از این رو واحد تحقیق و توسعه شرکت فولاد ماشین نکا به منظور فرهنگ سازی و بومی‌سازی دانش، با همکاری یک تیم پژوهشی از انجمن سازه‌های فولادی ایران به سرپرستی آقای دکتر اباذر اصغری، اقدام به تدوین راهنمای طراحی مقاطع فولادی پر شده با بتن نموده است. این کتاب مطابق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و آئین نامه های انجمن سازه های فولادی آمریکا تدوین گشته و مورد تایید اساتید صاحب نام این حوزه قرار گرفته است.