فعالیت های شرکت فولاد ماشین نکا، بر پایه تحقیق و توسعه متمرکز شده است. از این رو با توجه به اهمیت پژوهش های صنعتی و نقش زیربنایی آنها در رشد و توسعه فناوری کشور، محصولاتی را با عنوان مقاطع سازه ای توخالی (HSS) تولید کرده، که از نظر تکنولوژیکی دارای ویژگی خاص در صنعت و متکی بر فناوری های نوین در فرآیند تولید می باشند.
بر همین اساس پس از داوری، طی مراسمی به مناسبت گرامی داشت هفدهمین هفته پژوهش و فناوری و در تجلیل از مفاخر استانی که در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار شد، شرکت فولاد ماشین نکا به عنوان منتخب برتر گروه دستاوردهای پژوهشی و فناوری، و مقاطع تولیدی آن به عنوان محصول برتر واحد تحقیق و توسعه ی استان مازندران در سال 1395 برگزیده شد.