با بکارگيري مقاطع ساختماني HSS در ساخت سوله، مي توان در زمان و هزينه ساخت صرفه جويي قابل توجهي نمود. اين سازه هاي جديد در عين داشتن وزن کمتر، مقاومت پيچشي بالاتري نسبت به سوله هاي ساخته شده به شيوه هاي مرسوم دارند. يک مزيت مهم ديگر اين سوله ها، از بين بردن محدوديت معماري ناشي از بيرون زدگي ماهيچه ستون در شيوه ساخت مرسوم سوله مي باشد.

1- کاهش وزن سازه با استفاده از فولاد با مقاومت گسیختگی بالا

اکثر سازندگان اسکلت های فلزی بدلیل سهولت استفاده، ترجیح می دهند از فولاد با کیفیت ST37 در عملیات ساخت اسکلت فلزی استفاده نمایند. در حالی که در روش تولید صنعتی مقاطع ساختمانی H.S.S می توان از فولاد های با کیفیت بالاتر همچون فولاد ST44 و ST52 نیز بهره گرفت که باعث صرفه جویی 17 الی 27 درصدی در وزن کلی سازه می گردد. این در حالی است که قیمت فولادهای ST44 و ST52 حدود 2 تا 3 درصد بیشتر از فولاد ST37 می باشد.
کاهش وزن سازه با استفاده از فولاد با مقاومت گسیختگی بالا
 
کاهش قیمت تمام شده

2- کاهش قیمت تمام شده

با بکارگیری پروفیل های فولادی در ساخت سوله 60-50 درصد از میزان جوشکاری، 30-25 درصد از حجم رنگ و حدود 2-1 درصد پرت مصالح ناشی از برشکاری کاهش می یابد. استفاده از این شیوه ضمنا سبب کاهش 50 درصدی هزینه های مربوط به نیروی انسانی می گردد.
مجموعه این عوامل هزینه های ساخت را به طور چشمگیری تقلیل می دهد و با توجه به سبک تر بودن این نوع سوله، هزینه نهایی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
 

3- حذف محدوديت هاي معماري
با بکارگيري مقاطع ساختماني HSS در ساخت سوله:
1- بيرون زدگي معمول کناره هاي ستون که ناشي از يکنواخت نبودن مقطع ماهيچه هاي ستون مي باشد، بسيار کمتر خواهد بود که اين امر در کاربرد و زيبايي سوله نقش بسزايي دارد.
2- به دلیل ثابت بودن مقطع ستون در سازه هایی که در آن از جرثقیل سقفی استفاده می شود، میزان حرکت جرثقیل سقفی در عرض سوله حدودا یک متر بیشتر می شود و می توان جرثقیل را در فاصله های نزدیک تر به گوشه های سوله مورد استفاده قرار داد. 
حذف محدوديت هاي معماري
 
افزايش مقاومت پيچشي
4- افزايش مقاومت پيچشي پروفیل های فولادی توخالی موثرترين مقطع براي تحمل لنگرهاي پيچشي هستند. چرا که در اين مقاطع مصالح به صورت متقارن حول محورهاي مقطع توزيع شده اند. در مقايسه مقاطع باز و مقاطع توخالي با وزن تقريباَ مشابه، جدول روبرو نشان مي دهد که پارامتر ثابت پيچشي مقاطع ساختمانی توخالي حدود 200 برابر مقاطع باز مي باشد.
در طراحي سوله با مقاطع HSS نيز اين ويژگي بارز وجود دارد. سوله هاي ساخته شده با استفاده از مقاطع ساختماني HSS در مقابل لنگرهاي پيچشي که عمدتا عامل اصلي تخريب سوله ها مي باشند، مقاومت چندين برابري دارند.
 
5- کاهش 8 تا 10 درصدی هزینه ساخت قاب های قوسی با مقاطع HSS نسبت به روش های رایج(قاب های ساخته شده با تیرورق) انسان همواره در انتخابهای خود در پی رسیدن به کیفیت و زیبایی بالاتر بوده است. از نظر علمی سوله با قاب های قوسی دارای مقاومت و زیبایی بالاتری نسبت به سوله هایی با قاب هشتی می باشد.
در تولید سوله به روش رایج، قیمت تمام شده سوله های قوسی نسبت به سوله های هشتی به دلیل پرت بیشتر در برشکاری جان تیر(شکل روبرو) و هم چنین صرف نیروی انسانی بیشتر و کاهش ظرفیت تولید، حدود 8 تا 10 درصد بیشتر می باشد.
پرتی ساخت