سوله، سازه ای فلزی با سقف شیب دار است که بر اساس محاسبات فنی خاص، طراحی و ساخته می شود. از این نوع سازه در کارخانه ها، انبارها، مرغداری ها، آشیانه های هواپیما، تعمیرگاه ها، فروشگاه ها و سالن های ورزشی که به قاب هایی با دهانه بزرگ نیاز است، استفاده می شود. بدلیل بزرگ بودن ابعاد تیرها و ستون ها باید از تیرورق در پروفیل های سوله استفاده کرد. به دليل کاربرد عمدتاً صنعتی از نظر طراحی، سوله متفاوت از ساير سازه ها است، خصوصاً آنکه قاب ها در اين نوع سازه ها کاملاً متفاوت بوده و دارای شيب مي باشند و دهانه ­ها نيز نسبت به ساير سازه ها بزرگتر است. به دليل بزرگ بودن ابعاد تيرها و ستون ها، جهت اجرای اين سازه نمي­توان از پروفيل­های موجود در بازار استفاده نمود و بايد اقدام به ساخت آنها کرد که اصطلاحاً به آن تير ورق می گويند.

طراحی و ساخت سوله با استفاده از مقاطع ساختمانی H.S.S
 
طراحی سوله:
امر طراحی سوله کاريست تخصصی و بسيار دقيق، فاکتورهای مهمی در طراحی دخيل هستند که بی توجهی به آنها مي­تواند هم هزينۀ گزافی را به سازنده تحميل کند که صرفۀ اقتصادی را زير سوال مي­برد و هم ممکن است نتيجۀ معکوس داده و استحکام و پايداری سازه را تضعيف نمايد. برای طراحی يک سوله اطلاعات زير مطلوب است:
1- بار برف و نيروی باد
2- ارتفاع جانبی سوله
3- شيب مورد نظر سقف و طبيعتاً محاسبۀ ارتفاع تاج
4- طول دهانۀ عرضي
5- طول دهانه های طولی و تعداد قاب های طولی در نظر گرفته شده
6- آيا جرثقيل در طراحی سوله در نظر گرفته شود يا خير؟(محاسبه بار دینامیکی جرثقیل)
7- پوشش مورد نظر سقف .
8- نیروی زلزله
9- درنظر گرفتن مقاومت خاک منطقه مورد نظر
سوله سازی مدرن:
به منظور افزایش مزایای سوله و هم چنین کاهش نقاط ضعف، سوله های نوین و مدرن با شکل ها و گوناگونی های بسیاری معرفی شده است. در میان سوله های مدرن، شرکت فولاد ماشین، سوله ای بر مبنای مقاطع توخالی ارائه نموده است که در بخش های مختلف همین سایت به طور مفصل آن را توضیح داده ایم. این سوله با کاهش کاستی های سولۀ فولادی از جمله کاهش حجم جوش توانست به عنوان گزینۀ مطلوب سوله سازی مدرن قرار گیرد. در شکل زیر جزئیات سولۀ مدرن را می توانید مشاهده کنید.