کاربرد مقاطع ساختمانی توخالی
    استاندارد فولاد


به منظور ایجاد زبان مشترک میان تولید کننده، فروشنده وسازنده، مصنوعات فولادی را استاندارد کرده اند. بیشترکشورهای صنعتی پیشرفته برای خود استاندارد جداگانه دارند و برحسب تجربیات و زبان متداولشان از علامت ها، حروف و اعدادی برای بیان اختصاری اطلاعات لازم جهت معرفی هر یک از تولیدات خود استفاده می کنند. در این میان سازمان های بین المللی نیز برای ایجاد وحدت در استاندارد کوشیده اند، اما متاسفانه ثمر بخش نبوده و هنوز در بیشتر کشورهای جهان از استاندارد کشور های تولید کننده عمده فولاد استفاده می گردد.
علامت هایی که برای معرفی فولاد ها به کار می روند، شامل سه بخش عمده عناصر تشکیل دهنده، روش تولید و عملیات انجام گرفته روی آنها قبل از عرضه به بازار می باشد. به عنوان مثال کشور آلمان تمام انواع فولاد را طبق DIN 17006 استاندارد کرده است.

اتصال مفصلی مقاطع توخالی
نام گذاری فولاد:
نام گذاری فولاد در سه بخش خلاصه می شود: بخش اول علائم عناصر تشکیل دهنده، بخش دوم مقدار حداقل کشش فولاد و بخش سوم درجه کیفیت فولاد است. به عنوان نمونه، فولاد ساختمانی متداول ST44-2 را مورد بررسی قرار می دهیم.
کیفیت فولاد به سه دسته تقسیم بندی می شود، فولاد درجه 1، درجه 2 و درجه 3 که فولاد درجه 3، فولادی ریخته گری شده و دارای درجه خلوص بالا و خواص جوشکاری خوب است.
اتصال مفصلی مقاطع توخالی