ستون CFT (ستون مرکب) فولادی _ بتنی یک عضو فشاری است، که از مقطع فولادی گرم نورد شده ی محاط در بتن (SRC) و یا مقطع فولادی تیوبلار گرم نورد شده که با بتن پر شده (CFT) تشکیل شده و به طور کلی به عنوان عضو باربر در ساختار قاب کامپوزیت مورد استفاده قرار می گیرد.
در این سازه ها، با ترکیب بتن و فولاد از مزایای هردو میتوان بهره برد. وزن سبکتر و مقاومت بالاتر فولاد امکان بکارگیری از فوندانسیون سبکتر و کوچکتر را به ما می دهد. اضافه کردن بتن در مرحله بعدی به آسانی، نوسان و انحراف جانبی ساختمان را محدود می کند.
ستون کامپوزیت
 
استقامت ستون کامپوزیت
مزایای ستون CFT
• افزایش مقاومت در یک مقطع با ابعاد ارائه شده ی مشخص در مقایسه با موارد مشابه
• افزایش سختی که منجر به کاهش لاغری و افزایش مقاومت در برابر کمانش می شود.
• ستونهای بتنی روکش دار، مقاومت خوبی در برابر آتش دارند.
• مقاومت در برابر خوردگی در ستونهای روکش دار، مزایای قابل توجه اقتصادی هم در برابر سازه های فولادی خالص و هم بتن آرمه دارد.
• دو سطح مقطع همسان با بارها و مقاومتهای خمشی متفاوت را می توان با فولاد با ضخامتهای متفاوت، بتن مقاوم شده یا بتن آرمه تولید کرد. این امر این امکان را به ما می دهد تا ابعاد بیرونی ستون در مقابل تعداد طبقات ساختمان ثابت بماند، بنابراین منجر به ساده شدن ساخت و معماری می شود.
• کارآمدی در ساخت سازه های بلند
• عدم نیاز به قالب در بتن ریزی